Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych przez firmę BALMEDIA. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem.


BALMEDIA
ul. Morelowa 3 lok. 17
80-174 Gdańsk
NIP : 681-142-63-74
REGON : 260374940
Konto bankowe : 48195000012006069869060002
e-mail: biuro@balmedia.pl
1. Regulamin jest integralną częścią realizacji zamówienia, a w szczególności złożonego przez adres e-mail: biuro@balmedia.pl

2. Agencja BALMEDIA świadczy usługi prezentowane na stronie internetowej www.balmedia.pl troszcząc się o aktualizowanie oferty oraz niniejszego Regulaminu stanowiącego podstawowe warunki korzystania z oferowanych usług i określającego zasady odpowiedzialności i reklamacji.

3. Agencja BALMEDIA oferuje usługi reklamowe i marketingowe oraz artykuły reklamowe, a w szczególności: - tłoczenie płyt CD, DVD, mini CD, mini DVD, wizytówki CD - nadruk na płytach CD, DVD, mini CD, mini DVD, wizytówkach CD, nadruk na płytach Blu-ray - sprzedaż opakowań na płyty CD, DVD, mini CD, mini DVD, wizytówki CD, Blu-ray - nagrywanie danych na nośnikach optycznych i kopiowanie płyt - przygotowanie projektów graficznych

4. Ceny podane na stronie internetowej mają charakter jedynie orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym także art. 61 Kodeksu Cywilnego. Agencja BALMEDIA może w sytuacjach uzasadnionych, jak na przykład ekspresowe wykonanie usługi, na drodze negocjacji proponować Klientowi ceny uzasadnione ekonomicznym uwarunkowaniem.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po złożeniu zamówienia, dostarczeniu niezbędnych materiałów do jego rozpoczęcia i zaksięgowaniu wpłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

6. Określony termin realizacji zamówienia nie uwzględnia transportu do Klienta i ma charakter orientacyjny. Klient nie może rościć pretensji, jeżeli zamówienie zostało zrealizowane w krótszym terminie.

7. Firma BALMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Firma BALMEDIA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podawania przyczyny.

9. Odbiór osobisty towaru możliwy jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu pod adresem: Gdańsk, ul. Morelowa 3 lok. 17.

10. Termin ważności wyceny stanowi aktualną ofertę przez 7 dni kalendarzowych. Jednak w tym czasie firma BALMEDIA może wycofać się z realizacji zamówienia lub wydłużyć czas realizacji z ważnych przyczyn, jak np. awaria sprzętu.

11. Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. oraz Ustawą z dn. 9 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami posiada prawa własności do zamawianej produkcji, w tym prawo do wykorzystywania, utrwalania i rozpowszechniania materiałów, utworów, programów oraz wykonań artystycznych zamieszczonych na płytach oraz projektów graficznych dostarczonych do zamówionej produkcji. Zamawiający oświadcza także, że dostarczone materiały przekazane do zamawianej produkcji, w tym nagrania i projekty graficzne nie naruszają praw autorskich, praw artystycznych wykonań oraz praw producenta, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

12. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może nieco różnić się od prezentowanego na stronie internetowej.

13. Formą płatności jest przelew bankowy, płatność przy odbiorze lub kurierowi za pobraniem. Koszt przesyłki ponosi zamawiający usługę, chyba że uzgodniono inaczej.

14. Dowodem zakupu usługi i podstawą do ewentualnej reklamacji jest wystawiona Faktura VAT określająca między innymi specyfikację zamówienia, jego koszt i datę sprzedaży usługi.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach zamówień o właściwościach ściśle związanych z jego osobą.

16. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, agencja BALMEDIA odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, agencja BALMEDIA odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient ma prawo składać Reklamacje w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres agencji BALMEDIA. Agencja BALMEDIA zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta na bieżąco.

17. Z uwagi na złożony proces produkcji, firma BALMEDIA zastrzega sobie możliwość występowania odchyłek od zamówionej ilości towarów w wysokości maksymalnie 5% nakładu oraz niedoskonałości w nadrukach rzędu 8% nakładu, które nie mogą być podstawą do reklamacji.

18. W przypadkach spornych, właściwym sądem wniesienia pozwu jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności firmy BALMEDIA.

19. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę BALMEDIA danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i nie będą udostępniane innych podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania usunięcia ich z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

20. Firma BALMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych płyt i sprzętu wykorzystanego do ich odtwarzania. W razie wątpliwości zaleca składanie wstępnego zamówienia na niższy nakład. Niemożność odtworzenia płyt w urządzeniach niekompatybilnych z nośnikiem wykorzystanym do duplikacji materiału nie jest podstawą zasadnej reklamacji.

21. Użyte nazwy i znaki należą do ich właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

22. Zleceniodawca wyraża zgodę na zamieszczenie projektu nadesłanego w celu realizacji zlecenia lub projektu wykonanego przez agencję BALMEDIA na stronie internetowej w przykładowych realizacjach w celu ukazania możliwości nadruku dla potencjalnych klientów.

23. Klient korzystając z oferty zamieszczonej na stronie internetowej www.balmedia.pl i składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego punkty w całości.

szablony nadruku na płyty CD i DVD
cennik nadruku na płyty CD i DVD
realizacja nadruku na płyty CD i DVD
opakowania na płyty CD i DVD
tłoczenie płyt CD
nadruk na płytach cd dvd

1. Nadruki na płytach CD i DVD realizujemy techniką cyfrową, offsetową i sitodrukową w zależności od wielkości zamówienia i oczekiwań Klienta. Przy większych zamówieniach zapytaj o dodatkowy GRATIS!

2. Realizujemy zamówienia nadruku na płytach i wkładki już od 1 szt na poczekaniu.

3. Wykonujemy nietypowe opakowania do płyt CD/DVD.

4. Realizujemy inne zlecenia w zakresie projektów graficznych i druku.